Het Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit: Voorzitter John Smak Gregoor, Penningmeester Gré de Jager en Secretaris Adri Konings.

Adri is tevens de webmaster van deze site. Dus mocht je een vraag hebben of een opmerking willen plaatsen, maak dan gebruik van het contactformulier.

Naast het dagelijks bestuur hebben we ook onze Havenmeesters.

Even voorstellen.....

Peter Kroezen
Henk de Jager
Kees van der Kooi

Peter Elderson


Havenmeesters.

Zij staan garant voor de veiligheid en goede zorg voor de haven en de vaartuigen. Zo letten zij op het juiste gebruik van de aanmeerlijnen, het scheppen van orde in de haven en op de steigers en ze verrichten veel voorkomende werkzaamheden.

Alle havenmeesters maken deel uit van het bestuur.

Peter Kroezen is belast met het maken van de werkbeurtroosters en hij is onze werkbeurtcoördinator.

Kees van der Kooi is aan het havenmeester team toegevoegd.

Peter Elderson is onze nieuwe aspirant havenmeester en is net als Kees, belast met alle werkzaamheden.Havenmeesters, vervolg.

Henk de jager is betrokken bij het organiseren van de werkbeurten als mede bij het hellingen van de boten.
Hij heeft net als Peter ook de supervisie tijdens werkbeurten.

Let op!... Het hellingen geldt in eerste instantie alleen voor leden van de vereniging.

In tweede instantie bestaat die mogelijkheid (het hellingen) ook voor iedereen die nog geen lid van onze vereniging is, om van onze faciliteiten gebruik te maken.

 Extra hellingen knippen/scheren externen € 200,-
 Hellingen en winterstalling externen
€ 500,-

Nogmaals:

 De laatste twee punten hebben vooral betrekking op niet-leden die tegen het voor hun geldende tarief toch van onze faciliteiten gebruik willen maken.